Контакти

Управител: инж. Начко Найденов – тел. 0888 27 36 70, 0878 85 18 38

Свържете се с нас:

email – rd_za_tbovraca@abv.bg

тел. 092/621376